Driftsmeldinger

Vi har i løpet av helgen hatt problemer med webmailen (app.wemail.no), som inkluderer vanskeligheter med pålogging, samt store tregheter.

Problemet er ikke løst enda, og vi jobber hardt for å utvikle en løsning.

Vi beklager dette på det sterkeste.

Oppdatering 10. mai: Webmailen er nå tilbake til god ytelse.

Vi opplever for tiden problemer med serverne våre, noe som fører til en tregere respons på tjenesten. Vi forventer ikke tap av data, men e-poster kan bli levert med en forsinkelse.

Vi beklager på det sterkeste ulempen, og vi jobber hardt for å forbedre situasjonen!

Du finner mer informasjon her (Engelsk).

Vi hadde i dag problemer med webmailen, som gjorde den utilgjengelig i korte perioder på til sammen 15 minutter. Feilen ble raskt identifisert, var helt rettet etter cirka to timer.

Feilen påvirket tilgjengeligheten til webmailen. Leveranse av mailer ble ikke berørt av feilen.

Vi beklager på det sterkeste de ulemper som feilen har forårsaket for våre kunder!

Oppdatert: 23. november 2022 kl 21:15

Oppdatering 15:00: Alle våre systemer fungerer igjen.

Vi opplever en feil i vårt nettverk. Årsaken er foreløpig ukjent, men virker til å ligge hos en underleverandør.
Vi undersøker dette videre og oppdaterer våre driftsmeldinger så snart vi vet mere.

Oppdatering 13:45: Feilen skal ligge hos vår ISP og viker til å være løst. Vi overvåker situasjonen videre.

Sist oppdatert: 23. desember 2021, kl 15:00.

Gjennom dagen i dag har vi dessverre hatt problemer med en automatisk rutinejobb som har gjort at enkelte mailkontoer har blitt midlertidig satt som inaktive. Problemet startet for de fleste berørte kontoer mellom kl 12 og 14 (noen tidligere og noen senere), og problemet var løst for alle kontoer kl 18:30.

De berørte kontoer har ikke mottatt mail eller kunnet logge seg inn i tidsperioden når kontoen har vært inaktiv. Mailer som har blitt sendt til Wemail-kontoen har blitt avvist, og avsender har derfor fått tilbakemelding om at mailen ikke er levert.

Det er ikke mange kunder som var berørt av feilen, og dette gjorde at det dessverre tok for lang tid før vi oppdaget den og fikk rettet opp.

Som ansvarlig tilbyder av mailtjenesten Wemail, har vi som mål at tjenesten alltid skal være tilgjengelig. Derfor synes vi det er veldig trist når dette ikke er mulig, og vi forstår at dette kan medføre ulemper for våre kunder. Vi beklager på det sterkeste til de kunder som har vært rammet av feilen, og gjør nå alt vi kan for å forsikre oss om at en slik feil ikke skal kunne skje igjen, samt at vi agerer raskere dersom noe slikt likevel skulle skje.

Hvis du har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte vår Support.

Sist oppdatert: 24. august 2021, kl 19:30

Wemail.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer