Innstillinger for SMTP-autentisering

Getmail har tidligere tillatt sending av mailer hvor det ikke har vært angitt brukernavn og passord, så lenge man brukte bredbånd fra Get. Av sikkerhetshensyn vil dette ikke lenger være mulig fra 25. mars 2021. Her kan du lese hva du må endre på.

De fleste Wemail-kunder har allerede lagt inn riktige innstillinger i sine mailprogrammer, så dette gjelder kun et fåtall av kundene. Hvis du har mottatt en mail fra oss med link til denne artikkelen, betyr det at du har en eller flere enheter som har vært benyttet til å sende mailer uten slik autentisering de siste månedene. Dette betyr at du har sendt mailer uten at brukernavn og passord er lagt inn i dine innstillinger for utgående mail.

Hva skal jeg gjøre?

Du må endre innstillingene i ditt mailprogram eller -app slik at ditt brukernavn (dvs. din mailadresse) og ditt passord er oppgitt under innstillinger for utgående server.

Formålet er å be mailpogrammet om å krever godkjenning av brukernavn og passord av serveren. Hvordan man gjør dette avhenger av hva slags mailprogram/-app du benytter.

Ved å klikke på linkene nedenfor, finner du guider som viser hvordan dette gjøres i det mest vanlige mailprogrammene:

For øvrige mailprogrammer, må du navigere i innstillingene for å eksplisitt sette brukernavn og passord for utgående mailer – det vil si SMPT-serveren.
Om mailprogrammet foreslår det, gjerne bruk samme brukernavn og passord som for innkommende mailer (IMAP).

  Innstillinger

  Det skal ikke være nødvendig å endre serverinnstillingene. Du kan likevel så på våre anbefalte serverinnstillinger:

  Utgående mailserver:

  • Vertsnavn: smtp.wemail.no
  • Brukernavn: Hele din Wemail mailadresse
  • Passord: Ditt Wemail (tidligere Getmail)-passord
  • Krypteringsmetode: SSL/TLS
  • Port: 465
  • Server krever godkjenning av brukernavn og passord: Ja

  Inngående mailserver:

  • Vertsnavn: mail.wemail.no
  • Brukernavn: Hele din Wemail mailadresse
  • Passord: Ditt Wemail (tidligere Getmail)-passord
  • Kypteringsmetode: SSL/TLS
  • Port: 993

  Vi anbefaler å benytte IMAP; da synkroniseres mailer automatisk mellom ditt mailprogram/app og webmailen på vår server.

  Hvis du benytter IMAP, er ofte det enkleste å legge inn kontoen på nytt. I så fall bør du passe på at du tar en sikkerhetskopi av eventuelle mailer som du har lagret lokalt på din maskin. Etter at du har lagt inn kontoen på nytt, får du tilgang til de samme mailene som du har tilgang til i webmailen.

  Jeg kan ikke sender mailer lenger

  Merk at dersom du skulle oppleve problemer med sending av mailer, kan du bruke webmailen til du har fått problemet løst. Du kan også kontakte oss via kontaktskjema på wemail.no/support.

  Wemail.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer