Vilkår for bruk av Wemail

Dette nettstedet tilbyr e-post og andre internettbaserte tjenester gjennom wemail.no og underdomener, samlet referert til som «Tjenesten» eller «Wemail».

Wemail eies i sin helhet av Recurrent AS (“Selskapet”, “vi” eller “oss”). Recurrent AS er registrert og lokalisert i Norge, med organisasjonsnummer NO 920 243 347 MVA.

Ved å bruke Wemail, godtar du følgende vilkår («avtalen»).

1. Endringer i tjenesten og vilkårene for bruk

Tjenesten kan endres når som helst uten forhåndsvarsel, ettersom Wemail kontinuerlig er under utvikling. Vi er opptatt av å utvikle en enda bedre tjeneste for våre brukere, og vi inviterer alle til å sende inn forslag til ny funksjonalitet osv.

Wemail er blant annet basert på Open Source-komponenter, og vi oppgraderer ofte disse komponentene for å øke servicekvaliteten og sikkerheten. Likevel garanterer vi ikke at til enhver tid alle slike komponenter vil være oppdatert.

Denne avtalen kan endres fra tid til annen. Ved å fortsette å bruke tjenesten, godtar du de siste vilkårene for bruk. Endringer i denne avtalen som vi kategoriserer som viktige vil bli varslet om per mail til din wemail.no mailadresse.

2. Registrering og bruk av tjenesten

Tjenesten er laget for privatpersoner og til privat bruk.

Du er alene ansvarlig for alle meldinger som sendes gjennom din konto på tjenesten.

Tjenesten skal ikke brukes til:

  • Aktiviteter som er forbudt ved lov
  • Overføring eller lagring av innhold som er ulovlig, krenker opphavsretten, eller som rimeligvis kan anses for å være skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende eller invaderende for en annens personvern
  • Overføring eller lagring av virus eller annen lignende skadelig programvare
  • Sende spam / uønsket e-post eller bulk e-post som ikke er akseptert av mottaker på forhånd og utløst av en handling fra mottakeren
  • Sende mailer som utgir seg for å være sendt av noen annen
  • Forstyrre eller forstyrre Tjenesten eller tilknyttede tjenester eller nettverk

Selskapet har rett til å kreve erstatning for eventuelle skader som følge av brudd på denne avtalen.

Du er ansvarlig for å sjekke din Wemail-innboks for viktige meldinger fra oss minst en gang per uke, ettersom vi bruker din Wemail-adresse til viktig kommunikasjon.

For å sikre en mest mulig stabil tjeneste for alle brukere, har Wemail begrensninger på bruken av tjenesten. Dette gjelder f.eks. antall mailer man kan sende og hvilke land vi godtar innlogging fra.

3. Personvern

Ved å bruke våre tjenester godtar du også vår personvernerklæring.

4. Begrensede garantier og ansvar

Vi kan ikke gi noen garanti for påliteligheten til tjenesten eller garantere sikkerheten for data som brukeren har lagret eller fått lagret i sin mailboks, til tross for beste innsats. Tjenesten leveres «som den er», og du samtykker i å ikke holde selskapet ansvarlig eller å søke erstatning for skader, tap av data eller andre tap (inkl. økonomisk tap) som måtte oppstå som følge av feil på tjenesten eller ved bruk av tjenesten.

Videre vil du ikke holde selskapet ansvarlig eller søke skadeserstatning hvis konfidensielt materiale blir frigitt som et resultat av sikkerhetssvikt eller andre forhold.

Vi kan gjøre forbedringer og endringer i tjenesten når som helst uten varsel. Selskapet kan etter eget skjønn avslutte tjenesten. En slik planlagt nedleggelse skal dog varsles minst 30 dager i forveien.

5. Lagring av data

All personlig data tilknyttet din mailkonto (navn, alternativ mailadresse, mobilnummer, mv.) lagres på servere som driftes og vedlikeholdes av Deploi AS i Norge. All data fra din mailboks og kontaktdata lagres hos det danske selskapet Mailcore Aps, som også er ansvarlige for den tekniske drift av mailtjenesten. Data knyttet til supporthenvendelser lagres på serverene til det USA-baserte selskapet Zendesk.

6. Rettslig instans

Denne avtalen og andre avtaler mellom deg og selskapet er underlagt de norske lover. Norsk domstol skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å løse eventuelle tvister knyttet til denne avtalen eller tjenesten. Oslo tingrett skal være verneting.

Hvis du har spørsmål til denne avtalen, er du velkommen til å kontakte oss.

Sist oppdatert: 31. juli 2020

Wemail.no benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer